Ogólne warunki użytkowania

Regulamin użytkowania

Baghera
3A rue Pétigny
78000 Versailles
FRANCJA
Tel.: 33+ (0)1 30 46 93 10
Fax.: 33+ (0)1 30 46 93 11
info@baghera.fr


WSTĘP

Całość niniejszej strony internetowej stanowi wyłączną własność Baghera. Jakiekolwiek oświadczenia lub zmiany, częściowe bądź całkowite dotyczące tej strony, są surowo zabronione. Przyłączenie hipertekstów do strony internetowej firmy wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Baghera. Baghera w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych powiązanych z witryną będącą własnością firmy. Należy zauważyć, że warunki sprzedaży można zapisywać i drukować.  Baghera zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych warunków. W przypadku nastąpienia zmian, do każdego zamówienia dokonanego na niniejszej stronie internetowej, zostaną zastosowane takie warunki , jakie obowiązywały w momencie jego składania.

 
PRZEDMIOT

Zasady te mają za zadanie określić warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy witryną internetową a osobą kupującą korzystającą z jej usług, łącznie z dokonywaniem płatności i dostawą towaru. Warunki te obejmują wszelkie kroki konieczne do podjęcia przez obie strony umowy, w celu złożenia zamówienia i śledzenia jego realizacji.


AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, które obie strony muszą zaakceptować bez zastrzeżeń, regulują stosunki umowne pomiędzy witryną internetową a klientem. Osoba kupująca potwierdza w momencie składania zamówienia , że zapoznała się z tymi warunkami sprzedaży widniejącymi na ekranie. Ustalenia te są nadrzędne w stosunku do wszelkich innych warunków zawartych w jakimkolwiek innym dokumencie, chyba że uzyskano wcześniej pisemną zgodę.


PRODUKTY

Fotografie na stronie  internetowej nie są częścią umowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, Baghera nie może zostać w żaden sposób pociągnięta za nie do odpowiedzialności. Baghera zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za skutki wynikające z działania osoby trzeciej, które powoduje zmiany w treści witryny. Niniejsza strona zobowiązuje się do zrealizowania otrzymywanych zamówień w obrębie dostępnych zasobów. Jeśli nastąpi brak danego produktu, Baghera poinformuje o tym użytkownika. W przypadku braku dostępności produktu, kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, kiedy znowu stanie się on dostępny lub jeśli na pewno nie będzie go już w sprzedaży.


ZAMÓWIENIE

Wszystkie zamówienia dokonywane na stronie internetowej, objęte są  warunkami sprzedaży oraz podlegają cenom i opisom produktów dostępnych w sprzedaży. Automatyczne systemy rejestracji uznawane są za ważny dowód dotyczący zawartości i daty dokonanego na niniejszej stronie internetowej zamówienia produktów. Witryna ta potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta. Sprzedaż produktu zostaje zrealizowana dopiero po dokonaniu potwierdzeniu zamówienia oraz wpłaty przez odpowiedni bank. Ceny zawierają podatek VAT. Baghera zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach, jeśli wystąpi jakikolwiek wzrost opłat, łącznie ze stawkami podatku VAT oraz w przypadku oczywistych pomyłek.

Ceny za produkty będą naliczane w oparciu o cenę będącą aktualną w momencie składania zamówienia. Strona zastrzega sobie prawo do anulowania pozycji z zamówienia klienta, z którym doszło w przeszłości do sporu odnośnie zapłaty za poprzednie zamówienie. Informacje podawane przez kupującego w momencie składania zamówienia odnoszą się do tego, co następuje: jeśli przez pomyłkę niezauważony zostanie błąd w adresie odbiorcy, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że produkt ten nie będzie mógł być dostarczony.  


WARUNKI PŁATNOŚCI

W celu zabezpieczenia płatności realizowanych online za pomocą karty kredytowej podczas dokonywania zakupu na niniejszej stronie internetowej, korzystamy z platformy płatniczej HiPay banku BNP PARIBAS. Wszystkie fazy dokonywania płatności pomiędzy klientem a stroną internetową są całkowicie zaszyfrowane i chronione. Używany jest do tego celu protokół SSL. Oznacza to, że informacje związane z zamawianiem produktów oraz numerami karty kredytowej nie krążą w sieci niezaszyfrowane. Numer karty kredytowej nie jest drukowany na żadnym dokumencie, fakturze, druku czy na jakimkolwiek innym wykazie. Nie posiadamy wiedzy na temat jakichkolwiek numerów kart kredytowych.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ ZWROTY

Wszystkie produkty z niniejszej strony internetowej mogą zostać zwrócone w przeciągu 15 dni od daty ich otrzymania, możliwe jest również  wycofanie przesyłki, jeśli nie daje ona klientowi całkowitej satysfakcji. Zwrot gotówki powinien nastąpić w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, kiedy prawo to zostało wyegzekwowane.  Zwrot ten zostanie dokonany bez żadnych potrąceń, za wyjątkiem kosztów opłat zwrotnych, które zostaną przerzucone na klienta.

W przypadku zwrotu prosimy o przesłanie towaru w jego oryginalnym opakowaniu wraz z nienaruszonymi oryginalnymi etykietami. Przedmioty muszą być nowe, nie mogą być zmontowane, zużyte, umyte czy pogniecione. Zastrzegamy sobie prawo do nierefundowania zwrotu, jeśli produkt nie zostanie zwrócony w opisanym powyżej stanie.
Produkt musi zostać zwrócony na następujący adres:
PFC-LILLE CARVIN
SEDIS
RUE CHARLES TELLIER
62213 CARVIN
FRANCE

Prosimy o dołączenie do zwrotu potwierdzenia odbioru.


DOSTRACZENIE

W celu dostarczenia przesyłek, strona ta korzysta z usług Colissimo i GLS.

Po dokonaniu potwierdzenia zamówienia i zapłaty przez odpowiednią agencję, Baghera jest zobowiązana do wysłania produktów w przeciągu 24 godzin roboczych.

Dostawca dostarczy zamówienie na adres, który został podany przez klienta na stronie internetowej.

Nie istnieje możliwość dostarczenia produktów do skrytki pocztowej, na pole kempingowe lub do hotelu.

Jeśli jakaś przesyłka przekazywana jest pod inny adres, kosztami za to obciążony zostaje klient.


Pozostajemy w kontakcie