Metryczka 

BAGHERA SARL posiada kapitał w wysokości 300 000€,
Siedziba : 3A rue Pétigny, 78000 Versailles, Francja,
Umieszczona w Wersalskim Rejestrze Handlowym i Korporacyjnym  pod numerem: 351 917 349
SIRET : 35191734900133
Wewnątrz-wspólnotowy numer identyfikacyjny VAT: FR8235191734900133
Tel : +33(0)1 30 46 93 10 
Fax : +33(0)1 30 46 93 11
Web : www.baghera.pl 

Redaktor

BAGHERA
3A rue de Pétigny
78000 Versailles
Francja

Hoster

Strona ta hostowana jest przez OVH SAS
Siedziba : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Kapitał zakładowy: 10 059 500 €
Umieszczona w Wersalskim Rejestrze Handlowym i Korporacyjnym  pod numerem: 424 761 419 00045

Polityka prywatności

Bez Twojej wiedzy nie są gromadzone żadne informacje. Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie za Twoją zgodą.
Zbierane dane  gromadzone są wyłącznie dla dobrego funkcjonowania niniejszej strony. Na mocy Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jesteś upoważniony do uzyskania informacji odnośnie Twoich zapisanych danych oraz do dokonania korekty tych danych, zablokowania ich lub usunięcia w stosownych przypadkach.

Ciasteczka

Ciasteczka używane są przykładowo do prezentowania Ci treści odnoszących się do Twoich zainteresowań. Ciasteczka te nigdy nie zawierają danych osobowych. Pod koniec swej żywotności, ciasteczka są automatycznie usuwane przez Twoją wyszukiwarkę.
Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe jedynie wtedy, gdy sam przedłożyłeś takie informacje na odpowiednich stronach. Powinieneś otrzymywać informacje odnośnie wykorzystywania rozmieszczonych ciasteczek podczas korzystania z dóbr i usług, do których się one odnoszą.

Linki do innych stron

Witryna ta może zawierać linki do innych stron.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do dokonywania jakichkolwiek reprodukcji są zastrzeżone, łącznie z tymi odnoszącymi się do dokumentów przeznaczonych do pobrania, przedstawień ikonograficznych i fotograficznych oraz obrazów ruchomych.

Wszelkie reprodukcje, nawet te częściowe, są bez pisemnej zgody zabronione.

Jeśli korzystasz z www.baghera.pl lub z innej strony internetowej, we wszystkich tych przypadkach musi zostać zidentyfikowane źródło. 

Wszystkie marki Baghera są znakami towarowymi.
Zdjęcia na tej stronie nie są umowne.


Pozostajemy w kontakcie